RX66T PWMが出力されない

こんにちは。

スマートコンフィグレーターを使用してPWMモードのタイマを使用してパルスを出力しようとしましたがパルスが出力されていません。

何かほかに設定が必要でしょうか?

void R_Config_MTU1_Create(void)

{

/* Release MTU channel 1 from stop state */

MSTP(MTU1) = 0U;

/* Stop MTU channel 1 counter */

MTU.TSTRA.BIT.CST1 = 0U;

/* Set A/D conversion signal output for ADSM0, ADSM1 pins */

MTU.TADSTRGR0.BYTE = _00_MTU_TADSMEN_DISABLE;

MTU.TADSTRGR1.BYTE = _00_MTU_TADSMEN_DISABLE;

/* MTU channel 1 is used as PWM mode 1 */

MTU.TSYRA.BIT.SYNC1 = 0U;

MTU1.TCR.BYTE = _01_MTU_PCLK_4 | _00_MTU_CKEG_RISE | _20_MTU_CKCL_A;

MTU1.TCR2.BYTE = _00_MTU_PCLK_1;

MTU1.TIER.BYTE = _00_MTU_TGIEA_DISABLE | _00_MTU_TGIEB_DISABLE | _00_MTU_TCIEV_DISABLE | _00_MTU_TTGE_DISABLE;

MTU1.TMDR1.BYTE = _02_MTU_PWM1;

MTU1.TIOR.BYTE = _01_MTU_IOA_LL | _60_MTU_IOB_HH;

MTU1.TGRA = _0F9F_TGRA1_VALUE;

MTU1.TGRB = _0050_TGRB1_VALUE;

/* Set MTIOC1A pin */

MPC.PA5PFS.BYTE = 0x01U;

PORTA.PMR.BYTE |= 0x20U;

R_Config_MTU1_Create_UserInit();

}

void R_Config_MTU1_Start(void)

{

/* Start MTU channel 1 counter */

MTU.TSTRA.BIT.CST1 = 1U;

}

void main(void)

{

R_Config_MTU1_Create();

R_Config_MTU1_Start();

while(1) {

}

}